บ้านพักริมน้ำ 6
   
 

บ้านพักริมน้ำ 7
บ้านพักริมน้ำ 8

บ้านพักริมน้ำ 9
บ้านพักริมน้ำ เอฟ1 (F1)
บ้านพักริมน้ำ เอฟ2 (F2)

บ้านพักริมน้ำ เอฟ3 (F3)